S/s Turisten

 

Byggår:1896

Varv:Janssen & Schmilinsky

Nachf, Hamburg

Varvsnummer:

Längd:36,75

Bredd:6,16

Djup:2,99

Bruttoton:157

Maskineri:250 ihkr 2 cyl comp vrft 

Knop:10

Passagerare:

Systerfartyg:

 

Ägare:

1896-1898 "Balder"

Sonderburger Dampschiffahrts AG    

 

1898-1923 "Balder"

Vereinigten Flensburger-Ekensunder

und Sondenburger Dampschiffahrts

Gesellschaft, Flensburg

 

1923-1948 "Balder"

Sonderburg Dampskibsselskab A/S

 

1948-1949 "Balder"

J H Kjaer, Aarhus

 

1949-1950 "Turisten"

Partrederi Dragör

 

1950-1952 "Spekulant"

C C Clausen Dampskibsrederi A/S

Haderslev.

Ombyggd till fraktfartyg och kreaturstransport

 

1952 upphuggen av

Petersen & Ahlbeck, Köpenhamn 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första Köpenhamnsturen med S/s Turisten.

Gewe foto, Landskrona museums samling

 

 

Ordningsmakten står och gör honnör på kajen.

Gewe foto, Landskrona museums samling

 

 

Gewe foto, Landskrona museums samling

 

 

S/s Turisten liggandes vid kaj i Köpenhamn.

Vykort egen samling

 

 

S/s Balder liggandes vid kaj i Sönderborg på Jylland.

Vykort egen samling

 

 

S/s Balder liggandes vid kaj i Sönderborg på Jylland 1911.

Vykort lånat