Knud Viking

 

Byggår:1907

Varv:Howaldtswerke AG Kiel Tyskland

Varvsnummer:462

Längd:40,18

Bredd:7,93

Djup:3,76

Bruttoton:480

Maskineri:En 6 cyl KHD diesel

Knop:12,5

Passagerare:441

Systerfartyg:

 

Ägare:

1907-1939 "Laboe"  

Neue Dampfer Compagnie Kiel Tyskland

 

1939-1961 "Laboe"

Kieler verkehrs AG Kiel Tyskland

 

1961-1972 "Knud Viking"

Wiking Reederei & Schiffarts

GmbH Hamburg Tyskland

 

1970 lades fartyget upp i Köpenhamn

 

1972 sjönk fartyget efter en brand som

några uteliggare hade orsakat.

 

Hon bärgades senare och höggs upp vid

Larsen, Petersen & Folsgaard Köpenhamn.

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

M/s Laboe gick först för Skandinavisk linjetrafik (1952-1961) men chartrades

senare av Vikingbaadene (1959-1961) och till slut köptes hon av

Tyska Wiking Reederei som ändrade namnet till Knud Viking.

Foto egen samling

 

 

Foto från invigningsturen 8/4 - 1952.

© Sandgren-Pettersson, Landskrona museums samling

 

 

Befäl på kommandobryggan 8/4 - 1952.

© Sandgren-Pettersson, Landskrona museums samling

 

 

Köer i Landskrona vid invigningsturen 8/4 -1952.

© Sandgren-Pettersson, Landskrona museums samling

 

 

Foto från invigningsturen 8/4 - 1952.

© Sandgren-Pettersson, Landskrona museums samling

 

 

Köer i Tuborg hamn vid invigningsturen 8/4 -1952.

© Sandgren-Pettersson, Landskrona museums samling

 

 

Foto från invigningsturen 8/4 - 1952.

© Sandgren-Pettersson, Landskrona museums samling

 

 

M/s Knud Viking på väg in i Landskrona.

© Jan Nilsson

 

 

 

M/s Knud Viking liggandes i Helsingborgs hamn.

Foto egen samling

 

 

M/s Knud Viking liggandes till vänster i bild, M/s Dana Scarlett till höger.

© Marianne Persson 

 

 

M/s Knud Viking i Köpenhamn.

Foto egen samling

 

 

Vykort egen samling

 

 

Laboe, Stadt Kiel, Lilli Scarlett.

Foto egen samling

 

 

M/s Laboe till vänster och M/s Lucullus till höger i Helsingborgs hamn.

Vykort egen samling

 

 

Här ligger hon inne i Kiels hamn 1955 med namnet "Laboe" (längst till höger).

Vykort egen samling

 

 

M/s Laboe.

Vykort egen samling

 

 

M/s Laboe liggandes i Flensburgs hamn 1954.

Vykort egen samling

 

 

M/s Laboe.

Vykort egen samling

 

 

Matsalen ombord på M/s Laboe.

Vykort egen samling

 

 

 

 

Här ligger Knud Viking utbrunnen i Köpenhamns hamn 28 Juli 1972.

© Bent Mikkelsen, Christer Skiölds samling